View Single Post
  #1  
09-26-2019
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 483 | 0.72 Per Day
Thùng rác công nghi?p 660L m?*u ?en

Thùng rác công nghi?p Thùng rác công nghi?p 660L m?*u ?en
Thùng rác công nghi?p 660L m?*u ?en

Thùng rác v?i dung t?*ch l?n 660L ???c dùng trong công nghi?p

Thùng ???c s?n xu?t b?ng v??*t li?u nh?a composite c?t s?i th?y tinh siêu b?n, ch? ???c tác ??ng t? môi tr??ng bên ngo?*i, v?* ch?u ???c các ch?t hóa h?c.

Thùng ???c thi?t k? có hai bánh xe g?n v?i tr?c thép d? d?*ng di chuy?n ?? thu gom rác v?* x??* l?*.

Thùng có n?p ???*y an to?*n, ng?n mùi bay ra ngo?*i…
Thông tin s?n ph?m: Thùng rác công nghi?p 660 l?*t

(Thùng rác ch?a ch?t th?i phóng x? ho?c hóa ch?t nguy h?i)

D?*i: …..1215 mm

R?ng: 730 mm

Cao:…. 1030 mm

Dung t?*ch ch?a rác: 660 l?*t

???ng k?*nh bánh xe: 200mm

Ch?t li?u: Nh?a composite c?t s?i th?y tinh

* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng
* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o
* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch
* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t
??a ?i?m mua h?*ng
CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM

Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep
– Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t ,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite.
Reply With Quote