View Single Post
  #1  
08-10-2019
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 530 | 0.76 Per Day
??a ch? cung c?p s? l? chim cút th?t ch?t l??ng cao t?i TpHCM

CUNG C?P S?, L? CHIM CÚT S? L??NG L?N

?/c: B417 Qu?c L? 1, ?ông H?ng Thu??*n, Qu??*n 12
Giá : th?a thu??*n
Tel: 0937973095

Giao h?*ng t??*n n?i

Chuyên cung c?p s?, l? chim cút s? l??ng l?n

Xu?t phát t? mong mu?n t?t ?? r?ng t?t c? ng??i tiêu dùng Vi?t Nam s? ???c th??ng th?c th?c ph?m s?ch, c? s? chúng tôi chuyên cung c?p chim cút ch?t l??ng v?i m?c giá h?p lý cùng phong cách ph?c v? vui v?, nhi?t tình nh?m mang l?i cho khách h?*ng s? h?*i lòng nh?t.

V?i s? cam k?t 100% không ch?a ch?t b?o qu?n, th?t t??i m?i, chúng tôi r?t mong tr? th?*nh kênh mua bán uy t?*n v?i khách h?*ng trên khu v?c TP.HCM. ??i v?i khách h?*ng l?* ??i lý, quán ?n, khách h?*ng thân thi?t chúng tôi luôn có nhi?u ?u ?ãi v?i m?c giá s? c?nh tranh.

Quý khách h?*ng có nhu c?u vui lòng liên h? hotline: 0937973095 (Mr.??t)?? ???c t? v?n v?* h? tr? t?t nh?t!

Reply With Quote