View Single Post
  #1  
08-08-2019
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 482 | 0.72 Per Day
Cho thuê v?n phòng qu??*n Tân Bình 110m2 cao ?c m?i

CHO THUÊ V?N PHÒNG QU?N TÂN BÌNH
? 33 Quách V?n Tu?n, Ph??ng 12
? Qu??*n Tân Bình, Tp. H? Ch?* Minh


DI?N TÍCH TR?NG:

?? ~ 70m2 m?t sau view k?*nh, giá thuê 19.900.000?/tháng (ch?a VAT)
?? ~ 110m2 m?t tr??c view k?*nh, giá thuê 37.000.000?/tháng (ch?a VAT)
?? ~ 175,6m2 nguyên s?*n, giá thuê 52.000.000?/tháng (ch?a VAT)

N?i th?t bên trong g?m: máy l?nh âm tr?n Panasonic m?i, g?ch bóng k?*nh, c??*a ra v?*o b?ng k?*nh c??ng l?c.


PHÍ KHÁC:

G??*i xe g?n máy: 120.000?/xe/tháng (t?i t?ng h?m to?* nh?* ho?c bãi xe cách cao ?c 19m)
G??*i xe h?i: Mi?n ph?*


TI?N ÍCH & THÔNG TIN LIÊN QUAN:

Internet t?c ?? cao: Mi?n ph?*
N??c u?ng: Mi?n ph?*
Ti?n ??t c?c: 03 tháng
Thanh toán ti?n thuê: T?ng tháng
H?p ??ng thuê: Ký t?i thi?u 01 n?m
Th?i gian decor v?n phòng: ???c Mi?n Ph?* ti?n thuê t? 7 ??n 20 ng?*y
Ph?* l?*m vi?c ngo?*i gi?: Tho? thu??*n
??i ng? b?o v?: 2 b?o v? luôn túc tr?c 24/24 v?* camera ??m b?o an ninh tuy?t ??i


V? TRÍ CAO ?C:

Sau l?ng trung tâm th??ng m?i PICO PLAZA (LOTTE MART)
N?m trong khu v?c g?m h?*ng lo?t các cao ?c v?n phòng cho thuê (khu K300)


QUY MÔ CAO ?C: 10 x 20

H?m, tr?t, 4 l?u
2 m?t ti?n (v?n phòng thuê tr??c sau ??u có view)
To?* nh?* H??ng Tây


HOTLINE BAN QU?N LÝ TOÀ NHÀ:

CÔNG TY SG CITY Corporation
? Tr? s? ch?*nh: 33 Quách V?n Tu?n, Ph??ng 12, Qu??*n Tân Bình, Tp. H? Ch?* Minh
? Email: tt@sgcity.com.vn
? Website: theoffice.vn


HOTLINE:
09084 42 698
0962 279 923

Ghi chú:
Có ph?* huê h?ng cho công ty môi gi?i d?n khách ??n thuê th?*nh công.

Reply With Quote