View Single Post
  #1  
atcsbn01
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 117 | 0.52 Per Day
Ph?n m?m K? toán Misa Sme 2017 dùng ?? h?c t??*p ATCS

Ph?n m?m K? toán Misa Sme 2017 dùng ?? h?c t??*p, trong file nén ?ã g?m Lic Starter gi?i h?n s? l??ng 1.000 ch?ng t? nh??*p li?u m?i n?m, không gi?i h?n th?i gian s??* d?ng.

Link b? file c?*i v?* Lic h?c t??*p:

http://www.mediafire.com/file/0rdd5ug5xc76ypr/MISA_SME_2017.rar/file

Pass gi?i nén: Trong video h??ng d?n c?*i ??t ph?n m?m có pass gi?i nén b? file c?*i ??t nhé

http://ketoanthueatcs.vn/phan-mem-ke-toan

B?n n?*o quan tâm ph?n m?m c? ?? ngh? gia nh??*p v?* Theo dõi Page v?* Group c?a mình:

https://www.facebook.com/groups/ketoanthuedoanhnghiep/

https://www.facebook.com/ATCSVN/

B?n n?*o không t? c?*i ???c hay có v??ng m?c trong quá trình s??* d?ng c? nh?n FB https://www.facebook.com/ketoanthueATCS Team ho?c Ultra mình h? tr?.

P/s: Web bên mình: s?p t?i s? chia s? B? t?*i li?u h?c English, Korean bao g?m Giáo trình, File Mp4, Mp3 v?* Ph?n m?m h? tr? h?c ti?ng anh cho ng??i Vi?t, b?n n?*o quan tâm Follow web nhé.

Thank All!
Reply With Quote