View Single Post
  #1  
01-03-2019
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 135 | 0.52 Per Day
xe nâng tay th?p ch?y ?i?n, 098 398 0015 – Ms.H?ng

xe nâng tay th?p ch?y ?i?n . L?* lo?i xe ???c s??* d?ng ?? kéo pallets m?t m?t có t?i tr?ng t? d??i 1.500 kg tr? xu?ng. ?u ?i?m lo?i xe n?*y v??t tr?i so v?i lo?i nâng tay bình th??ng, h? th?ng di chuy?n ???c ?i?u khi?n b?ng ?i?n, nâng h? b?ng ?i?n. N?u tr??ng h?p h?t ?i?n lái xe có th? s??* d?ng ?? kéo v?* di chuy?n nh? chi?c xe nâng tay c? b?n khác.

??ng c? ?i?n kh?e, kh? n?ng leo trèo d?c l?n.
H? th?ng ?i?u khi?n t?c ?? vô c?p, d? d?*ng ho?t ??ng.
Bình ?c quy thi?t k? ki?u h?, d? thay th? b?o d??ng.
K?*ch th??c t?ng th? nh?, th?*ch h?p cho không gian h?p.
Nâng h? v?* di chuy?n b?ng ?i?n, an to?*n, ti?t ki?m n?ng l??ng.
?c quy b?o trì ti?t ki?m, v??*n h?*nh an to?*n v?* không gây ô nhi?m.
Ti?ng ?n th?p, tiêu th? n?ng l??ng th?p ch? có 2 kW cho m?t gi? ch?y.
Bình ?c quy xe nâng tay ?i?n d?ng khô, không ph?i b?o trì, thân thi?n v?i môi tr??ng.
Khung g?m ch? t?o b?ng thép c??ng ?? cao, không b? cong vênh khi nâng h?*ng n?ng.
T?*ch h?p s?n b? s?c ?c quy cho xe nâng tay ?i?n, có th? s?c b?ng ?i?n h? gia ?ình.
K?*ch th??c t?ng th? nh? g?n, t??ng ???ng v?i lo?i xe nâng tay th?p dùng s?c ng??i.
Xe nâng: Xe nâng , xenang , xe nang tay,xe nâng tay, xe nânng pallet, xe nang pallet, xe kéo pallet, xe nâng tay cao,xe nâng bán t? ??ng,xe nâng ?i?n , xe nâng b?*n , xe nâng phuy,thang nâng, xe nâng forlift, xe ??y,c?u th?y l?c,c?ucontainner

Công ty TNHH SX Vi?t Xanh
ZALO : 098 398 0015 – Ms.H?ng
Tel:028- 3961 0640 - FAX: 028-3961.0630
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, ph??ng Bình Tr? ?ông, Bình Tân, H? Ch?* Minh
Skype: xenangso1
Email: greco@congnghiepvietxanh.com.vn
Website: https://xecongnghiep.com
Blog: Xe nâng h?*ng, xe nâng tay các lo?i
Youtube:Xe nâng Vi?t Xanh
Google+:https://plus.google.com/u/0/113616721202192790229
Facebook:Xe nâng h?*ng Vi?t xanh, xe nâng h?*ng giá r?
Reply With Quote